Hernieuwbaar gas (individueel)

Een andere individuele oplossing is hernieuwbaar gas. Dit is bijvoorbeeld waterstof of een biogas (door middel van het vergisten van biomassa). Bij gebruik van hernieuwbaar gas worden gebouwen nog steeds verwarmd via een CV-ketel die is aangesloten op een gasnet. Echter, gaat er nu geen aardgas meer door het gasnet maar in plaats daarvan een hernieuwbaar gas.

Het nadeel van hernieuwbaar gas als oplossing is dat er naar verwachting niet genoeg van gaat zijn om heel Nederland mee te verwarmen. Er zullen dus keuzes dienen te worden gemaakt welke buurten wel op hernieuwbaar gas kunnen worden aangesloten, en welke niet. Een mogelijke oplossing is dat hernieuwbaar gas alleen wordt gebruikt voor gebouwen die deze warmteoplossingen het hardst nodig hebben; oude gebouwen zoals monumenten en gebouwen van voor 1940. Omdat groengas nog schaars is, verminderen we, bij gebruik van hernieuwbaar gas, eerst de vraag naar warmte door hybride warmtepompen en isolatie. Het is op dit moment nog niet bekend of er in de gemeente Leiderdorp hernieuwbaar gas beschikbaar komt.

Waterstof

Bij de verbranding van waterstof komt helemaal geen CO2 vrij, maar bij het maken van waterstof momenteel nog wel. In de toekomst zal dit misschien anders zijn, wanneer overschotten van duurzame elektriciteit omgezet kunnen worden in waterstof. Hiervoor is dus wel heel veel duurzaam geproduceerde elektriciteit nodig.

Om een indicatie te geven van de schaalgrootte van deze opgave:
Stel dat 10% van de huishoudens in Nederland verwarmd zou gaan worden met waterstof uit duurzaam geproduceerde elektriciteit, dan komt dat overeen met ca. 1500 - 2000 windmolens.

Ter vergelijking: er staan er momenteel iets minder dan 300 op de Noordzee en net iets meer dan 2000 op land (CBS) en lopen we ook nog achter op de huidige doelstellingen.

Groengas/biogas

Biogas wordt gemaakt door vergisting van organisch materiaal, bijvoorbeeld afval, slib, mest of tuinafval. Biogas dat naar aardgaskwaliteit opgewerkt wordt heet groengas. in deze TVW wordt groengas als mogelijke duurzame oplossing benoemd. Dit omdat biomassa in tegenstelling tot aardgas niet op raakt en dus hernieuwbaar is. Echter is niet iedereen het eens dat groengas een duurzame oplossing is. Er komt namelijk CO2 vrij bij het maken van groengas. Hoewel bomen en planten ook CO2 uitstoten wanneer ze verotten, ook weer kunnen worden aangeplant en tijdens de groei CO2 opnemen, zijn er toch zorgen over de uitstoot van CO2 en ook het landgebruik dat nodig is voor de aanplant van bomen. Voor meer informatie kijk op de website van milieucentraal.nl