Waarom willen we van het aardgas af?

Doordat er steeds meer broeikasgassen (zoals CO2) in de lucht terecht komen, verandert het klimaat. Deze broeikasgassen komen in de lucht omdat wij voor onze manier van leven veel gebruik maken van fossiele brandstoffen. Voor ons autogebruik, onze vliegreizen, onze industrie, ons consumptiegedrag en ook het verwarmen van onze huizen wordt gebruik gemaakt van aardolie, steenkool en aardgas. Het gebruik van deze brandstoffen creëert gassen die een ‘broeikaseffect’ op onze aarde hebben. Daardoor warmt de aarde op en verandert ons klimaat.

Door de klimaatverandering wordt het in sommige gebieden steeds droger, terwijl in andere gebieden juist steeds meer overstromingen plaatsvinden door extremere weersomstandigheden en het stijgen van de zeespiegel. Daar merken we ook in Nederland al de gevolgen van. Ook onze zomers worden heter en droger, terwijl onze winters juist zachter en natter worden.

De gemiddelde temperatuur in Nederland van 1901 tot nu, deze afbeelding laat zien dat het steeds warmer wordt
De gemiddelde temperatuur in Nederland van 1901 tot nu. Elk streepje geeft een jaar aan, blauwe streepjes zijn koele jaren en rode streepjes warmere jaren. Dit geeft aan dat het steeds warmer wordt (bron: KNMI)

Daarnaast zijn de gevolgen door de winning van aardgas in met name Groningen, maar ook in andere delen van ons land pijnlijk duidelijk geworden. Om de bodemdaling en -trillingen ten gevolge van de gaswinning te voorkomen, zal het Slochteren gasveld in 2022 gesloten worden. Daarmee worden we afhankelijker van de import van aardgas. Dit is niet alleen een geopolitieke uitdaging, maar met de winning én transport van aardgas vanuit het buitenland, wordt ook meer COuitgestoten dan met Nederlands aardgas. Een onwenselijke stap terug in de warmtetransitie.

Al deze ontwikkelingen hebben gevolgen voor ons dagelijkse leven: Daarom zullen we de dingen anders moeten doen. Dat geldt voor iedere Nederlander en daarmee heeft dit ook gevolgen voor alle Leiderdorpers. In uiterlijk 2050 verwarmen we alle gebouwen met duurzame warmte. In deze Transitievisie Warmte lichten we toe wat mogelijke oplossingen zijn en welke stappen we kunnen nemen om aardgasvrij te worden.