Warmtenet (collectief)

Een warmtenet is een collectieve oplossing. Dit houdt in dat het bij een warmtenet noodzakelijk is dat meerdere gebouwen worden aangesloten, zoals een buurt of dorp. Een warmtenet bestaat uit netwerk van buizen in de grond waardoor warm water  stroomt. De warmteleidingen worden aangesloten op de woningen, waarna de warmte via een warmtewisselaar in de woning (een zgn. afleverset) wordt overgedragen. Er stroomt dus geen water rechtstreeks uit het warmtenet uw woning in en het komt dus ook niet bij u uit de kraan.

Een warmtenet heeft natuurlijk ook een warmtebron nodig. Ook deze is met een grote warmtewisselaar gescheiden van het warmtenet. Er zijn verschillende type warmtebronnen: zoals restwarmte uit de industrie, warmte uit de bodem (aardwarmte), of warmte uit een rivier, zoals de Oude Rijn of de Dwarswetering (aquathermie).

Het type warmtebron verschilt in temperatuur. Aquathermie is een lage temperatuur bron (tot 55 graden). Bij een lage temperatuur bron is ook een warmtepomp nodig om de temperatuur te verhogen voor warm tapwater. In de gemeente Leiderdorp zijn er al een aantal woningen aangesloten op een warmtenet. Het gaat om de woningen in de buurten de Baanderij, de Vogelwijk en Ouderzorg. De bron van dit warmtenet is de STEG-centrale (Uniper) van Vattenfall in Leiden.

Bij een warmtenet bent u niet zelf verantwoordelijk voor de bron. Als uw woning op een warmtenet aangesloten wordt, is de exploitant van het warmtenet verantwoordelijk voor de warmtelevering.

Via de warmteleidingen van het warmtenet in Leiderdorp stroomt het afgekoelde water ook weer terug naar het warmteoverdrachtstation waar de warmte in eerste instantie werd geleverd. De leiding waardoor het afgekoelde water terugstroomt, wordt de retourleiding genoemd.

Hoewel het water is afgekoeld, zit er ook in de retourleiding nog thermische energie - warmte die nog benut zou kunnen worden. Het is daarom nog wel interessant om langs het tracé van het warmtenet te kijken naar mogelijkheden om deze warmte goed in te zetten. Omdat dit wel een lagere temperatuur heeft, moet in dat geval meer worden gedacht aan nieuwbouw, renovaties of wijken met woningen die goed geïsoleerd zijn (schillabel B of beter).

In Leiderdorp is dit vooral aan de orde voor De Baanderij, waar grootschalige renovaties gaan plaatsvinden, en waar de afstand tot het warmteoverdrachtstation relatief klein is. Daardoor is ook daar de druk in de leidingen mogelijk hoog genoeg voor deze additionele warmtelevering.