Duurzame warmteoplossingen voor Leiderdorp; twee scenario’s

Wat de meest kansrijke duurzame warmteoplossingen zijn binnen een gemeente hangt af van verschillende factoren, zoals de ouderdom van de woningen, het isolerend vermogen van de woningen en de beschikbaarheid en geschiktheid van de bron.

Toelichting warmteoplossingen

De eerste stappen naar een aardgasvrij Leiderdorp is het terugbrengen van de behoefte. Dit kan door de huizen en gebouwen beter te isoleren of door te besparen (bijv. beïnvloeding van consumptiegedrag of het stimuleren van hybride-warmtepompen).

All electric (individueel)

All-electric betekent dat er voor het verwarmen alleen elektriciteit wordt gebruikt. In de meeste gevallen wordt hiervoor een warmtepomp geplaatst.

Hernieuwbaar gas (individueel)

Een andere individuele oplossing is hernieuwbaar gas. Dit is bijvoorbeeld waterstof of een biogas (door middel van het vergisten van biomassa).

Hybride (individueel)

Bij een hybride oplossing wordt gebruik gemaakt van zowel elekriciteit (door middel van een warmtepomp) als gas (CV-ketel) voor het verwarmen van gebouwen. Wanneer er nog aardgas door het gasnet gaat is deze oplossing dus niet volledig duurzaam.

Warmtenet (collectief)

Een warmtenet is een collectieve oplossing. Dit houdt in dat het bij een warmtenet noodzakelijk is dat meerdere gebouwen worden aangesloten, zoals een buurt of dorp.

Uitgangspunten van de kaart

Deze kaart is gemaakt als onderdeel van de ambitie om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken. Elke gemeente is verplicht om in 2021 een definitieve versie van de transitievisie warmte te hebben.

Toelichting Warmtebronnen Leiderdorp

Voor Leiderdorp is onderzoek gedaan naar de potentiële warmtebronnen in de buurt. Bronnen die naar voren komen zijn restwarmte, aardwarmte, TEO (thermische energie uit oppervlaktewater) en WKO (Warmte Koude Opslag).