Welkom op de website van de Transitievisie Warmte voor de gemeente Leiderdorp. In onze Transitievisie Warmte maken wij inzichtelijk welke stappen wij willen zetten richting een aardgasvrije gebouwde omgeving. Dat betekent dat we onze huizen en gebouwen op termijn willen verwarmen met duurzame, hernieuwbare warmtebronnen. Dit noemen wij de warmtetransitie. De warmtetransitie is een onderdeel van de energietransitie.

Deze Transitievisie Warmte beschrijft:

Een toelichting over waarom we deze Transitievisie Warmte hebben opgesteld.

Waar staan we nu en wat zijn onze ambities?

Hier leggen we uit hoe inwoners en stakeholders meegenomen worden.

Er zijn verschillende strategieën om huizen en gebouwen te verwarmen zonder aardgas. Om de beste oplossing te bepalen, kijken we naar de technische mogelijkheden, de financiële haalbaarheid en naar wat we als samenleving willen.

Hoe we tot een aardgasvrij Leiderdorp komen, kan per gebouw of huis verschillen. In een aantal gebieden zijn voor 2030 al gerichte stappen richting aardgasvrij te zetten. In andere gebieden is nog niet direct een alternatief voor aardgas beschikbaar. Daar kunnen we onderzoeken welke maatregelen we nu alvast kunnen nemen zonder dat we er op langere termijn spijt van krijgen: ‘geen spijt maatregelen’.

De warmtetransitie is een complex proces waarbij veel komt kijken. We hebben dan ook bijna 30 jaar voor dit proces. De Transitievisie Warmte is een eerste stap om te onderzoeken hoe we ons doel kunnen bereiken. Nederland staat nu aan het begin van de warmtetransitie. Daardoor zijn de technieken, maar ook wet- en regelgeving nog volop in ontwikkeling en is er ook nog wat te kiezen voor alle partijen; de overheid, de markt en de inwoners van Leiderdorp.

De Transitievisie warmte biedt focus en richting op basis van de huidige stand van de kennis. Om ook nieuwe ontwikkelingen, technieken en inzichten in de toekomst mee te nemen, wordt de Transitievisie Warmte iedere vijf jaar geactualiseerd. Met deze eerste versie (2021) gaan we aan de slag met de eerste stappen. De komende jaren werken we samen met inwoners en stakeholders de Transitievisie Warmte verder uit. Dit doen we via verdiepende onderzoeken en het opstellen van (warmte-) uitvoeringsplannen op gemeente-, wijk-, buurt-, straat- of woningniveau.