Colofon

Transitievisie Warmte Leiderdorp

Visiedocument voor de gemeente Leiderdorp

Status: Eindconcept na ter inzage legging

Datum: 12 oktober 2021

Uitgevoerd door: Royal HaskoningDHV Nederland B.V.

In opdracht van en in samenwerking met: Gemeente Leiderdorp

Projectreferentie: BH8452

Auteurs: Thijs Boxem, Eva Herrewijnen, Nina Zaadnoordijk, Yvette Prinsen, Anja Boekenoogen

Gecontroleerd door: Anja Boekenoogen (d.d. 12/7/21)

Vrijgegeven door: Thijs Boxem (d.d. 12/7/21)

Behoudens andersluidende afspraken met de Opdrachtgever, mag niets uit dit iReport worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt of worden gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het iReport is vervaardigd. HaskoningDHV Nederland B.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit iReport, anders dan jegens de Opdrachtgever.

Let op: dit document bevat persoonsgegevens van medewerkers van HaskoningDHV Nederland B.V. en dient voor publicatie of anderszins openbaar maken te worden geanonimiseerd.