Meer informatie

Op deze websites vindt u meer informatie over hoe u zelf aan de slag kunt met het verduurzamen van uw woning of woonomgeving: 

Eindgebruikerskosten

In de totstandkoming van deze Transitievisie Warmte zijn we uitgegaan van de laagste maatschappelijke kosten. Echter, de eerste vraag die voor u natuurlijk opkomt is 'wat gaat de warmtetransitie mij kosten?'.

In het vervolg op de vaststelling van de Transitievisie Warmte, zal gestart worden met de uitwerking van de warmteuitvoeringsplannen voor de startwijken. Met die detailleringsslag en de verdere ontwikkeling en realisatie zullen de daadwerkelijke eindgebruikerskosten steeds duidelijker worden. Ook in deze uitwerking blijven die uitgangspunten gelden die al eerder aan bod kwamen.

Mocht u toch meer willen weten binnen welke bandbreedte de kosten per huishouden vallen per warmteoplossing (behalve waterstof, want daarvoor is er nog te veel onduidelijk op dit moment), wijzen we u graag op het Dashboard Eindgebruikerskosten van het Expertise Centrum Warmte (mede totstand gekomen door TNO): expertisecentrumwarmte.nl/eindgebruikerskosten

Op basis van dit ontwikkelde dashboard zien we dat ruwweg de volgende - overigens nog zeer brede - bandbreedtes gehanteerd kunnen worden:

  1. Voor een aansluiting op een warmtenet (zowel lage als midden temperatuur) zijn de investeringen ongeveer tussen € 8.000 en € 12.500 per woning

  2. Voor een all-electric warmteoplossing komen de investeringen op ongeveer € 10.000 tot € 40.000 per woning.