Wanneer gaat de schop in de grond?

Als de Transitievisie Warmte is vastgesteld, gaat er nog geen schop in de grond1. Aan de hand van deze visie en strategie, stellen we eerst uitvoeringsplannen per wijk, buurt of soms zelfs straat op. In zo’n warmteuitvoeringsplan (WUP) werken wij als gemeente met u en andere betrokkenen aan een definitieve keuze op twee belangrijke vragen:

  • Met welke duurzame oplossingen wordt uw buurt, wijk of woning straks verwarmd?

  • Hoe organiseren we dit (wie gaat dit uitvoeren, financieren en beheren)?

We gaan eerst de warmteuitvoeringsplannen opstellen met de wijken en buurten die al voor 2030 van het aardgas af kunnen. Daarbij kijken we naar zowel kansen (zie Strategie) als naar externe factoren die bepalend zijn voor de fasering (zie Externe Factoren) De schop gaat pas daadwerkelijk de grond in als we samen met onze inwoners en betrokkenen voor iedere buurt een plan hebben gemaakt. 

Uiteindelijk heeft iedere gebouweigenaar een keuze over hoe hij of zij de eigen woning verwarmt. Maar dit kan alleen binnen de mogelijkheden die de infrastructuur geeft. Die infrastructuur bestaat uit het elektriciteitsnetwerk, het gasnetwerk en mogelijk een warmtenet.

  • 1 PS: De schop de grond in wordt hier in de breedste zin van het woord gebruikt, maar het slaat op alle mogelijke warmteoplossingen. Of het nou om individuele, collectieve of besparingsoplossingen gaat.