Waarom een Transitievisie Warmte?

Iedere gemeente in Nederland stelt dit jaar een Transitievisie Warmte op. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke alternatieven er voor aardgas zijn en welke gebieden, wijken of buurten voor én na 2030 van het aardgas af zouden kunnen. Dit is een enorme verandering voor Leiderdorp, daarom doen we dat geleidelijk, in zolgvuldige stappen. In deze visie leggen we uit hoe we die verandering in onze gemeente voor elkaar willen krijgen.

In de Transitievisie Warmte geven we antwoord op de vragen: Hoe zorgen we er in onze gemeente voor dat het 's winters binnen warm blijft als we definitief afscheid hebben genomen van het aardgas? Waar halen we onze warmte straks vandaan? En wat kan iedereen zelf al doen? We verkennen de mogelijkheden en maken met elkaar de keuzes. De schop gaat pas echt in de grond als we samen met alle betrokkenen, voor ieder gebied een plan hebben gemaakt en aan de slag kunnen. 

Het is belangrijk om goed voor ogen te houden dat er in Transitievisie Warmte nog geen keuzes gemaakt worden voor een definitieve warmteoplossing. Het is nadrukkelijk een visie en nog geen uitvoeringsplan. Het opstellen van een warmteuitvoeringsplan (WUP) is wel een logische vervolgstap, waarin er dieper op de kansen, (on)mogelijkheden en eigenschappen van een wijk of buurt ingegaan kan worden. Zowel technisch, als economisch én maatschappelijk. De Transitievisie Warmte brengt focus en richting aan, zodat we gezamenlijk de juiste stappen kunnen zetten naar een duurzaam verwarmd Leiderdorp.