Waarom willen we van het aardgas af?

Doordat er steeds meer broeikasgassen (zoals CO2) in de lucht terecht komen, verandert het klimaat. Deze broeikasgassen komen in de lucht omdat wij voor onze manier van leven veel gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Waarom een Transitievisie Warmte?

Iedere gemeente in Nederland stelt dit jaar een Transitievisie Warmte op. Daarin wordt inzichtelijk gemaakt welke alternatieven er voor aardgas zijn en welke gebieden, wijken of buurten voor én na 2030 van het aardgas af zouden kunnen.

Plannen maken voor de energietransitie

In het klimaatverdrag van Parijs (2015) hebben 196 landen afgesproken in de toekomst minder CO2 uit te stoten om de opwarming van de aarde met 1,5 - 2ºC te beperken. De CO2-uitstoot moet in 2030 49% minder zijn (vergeleken met 1990).

De totstandkoming van de Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte is op de volgende manier tot stand gekomen:

Wanneer gaat de schop in de grond?

Als de Transitievisie Warmte is vastgesteld, gaat er nog geen schop in de grond1. Aan de hand van deze visie en strategie, stellen we eerst uitvoeringsplannen per wijk, buurt of soms zelfs straat op.