Waarom participatie en communicatie

Een Transitievisie Warmte is niet alleen een technisch verhaal. Het raakt ons allemaal op allerlei manieren. Dit betekent dat huishoudens die nu nog gebruik maken van aardgas, op een andere manier zullen gaan gaan koken en verwarmen. Wel comfortabel, maar zonder aardgas. Iedereen gaat daar iets van merken. Woningen en gebouwen zullen door de eigenaren moeten worden aangepast. Huurders krijgen te maken met die aanpassingen en moeten daar iets van vinden. Ook het straatbeeld zal veranderen door de aanleg van leidingen en technische installaties.

We vinden het belangrijk dat iedereen in Leiderdorp weet wat aardgasvrij wonen en leven inhoudt. Mensen die zelf al de eerste stappen willen zetten, ondersteunen we zo goed mogelijk daarbij. Daarom hebben we een participatie- en communicatieplan opgesteld. Daarin staan onze ideeën over hoe we, samen met Leiderdorpers, de participatie en communicatie kunnen vormgeven.

In het participatie- en communicatieplan onderscheiden we twee fasen:

  1. de fase waarin de Transitievisie Warmte wordt opgestart en vastgesteld (de fase waarin we nu zitten), en

  2. de fase na de Transitievisie Warmte; die van de warmteuitvoeringsplannen voor alle wijken en buurten in Leiderdorp.

Fase 1: Transitievisie Warmte

De bedoeling van de eerste fase is te starten met een langdurige samenwerking met onze inwoners. Het duurt namelijk nog tot 2050 voordat we volledig van het gas af zijn. De Transitievisie Warmte is pas de eerste stap.

We zijn gestart met een Participatiegroep. Deze groep bestaat uit inwoners die kritisch met ons meekijken in aanloop naar de Transitievisie Warmte en de stappen die we zetten. Samen met deze groep denken we ook na over goede communicatie met Leiderdorpers, zodat iedereen geïnformeerd is. Ook maken we afspraken en ‘spelregels’ voor de fase waarin de Transitievisie Warmte wordt uitgewerkt in uitvoeringsplannen: hoe willen we dan met elkaar samenwerken? Wat is daarvoor nodig? Hoe kunnen Leiderdorpers invloed uitoefenen op de te maken keuzes?

Om ervoor te zorgen dat mensen mee kunnen denken is het belangrijk dat zij goed zijn geïnformeerd en weten wat er gaat gebeuren. Ook is het belangrijk dat zij weten waar zij precies over mee kunnen denken. Omdat de warmtetransitie een ingewikkelde opgave is, is het advies van de Participatiegroep om de informatie praktisch te houden. En te kijken naar de ervaringen vanuit de pilot Oranjewijk. Daarnaast heeft Leiderdorp enthousiaste en betrokken EnergieAmbassadeurs en Energiecoaches (in opleiding). Een aantal zit ook in de Participatiegroep. Zij bieden praktische informatie over energiebesparing en hebben kennis van duurzame energieopwekking. Zij kunnen mensen helpen met de eerste stappen in de verduurzaming van de eigen woning zodat je fijner, goedkoper en duurzamer kunt wonen. Binnen de gemeente zijn er verschillende regelingen beschikbaar om energie te besparen in huis. 

Fase 2: Uitvoering (gebiedsaanpakken)

In de uitvoeringsfase gaan we in op de alternatieven per gebied. Dan komt de warmtetransitie ook voor iedereen dichterbij. Met de inwoners van buurten en wijken gaan we in gesprek over de mogelijkheden, de zorgen en vragen, maar ook of mensen zelf iets willen ondernemen. Bijvoorbeeld het aanleggen van meer groen als de straat opnieuw moet worden ingericht. Onze inzet is er dan vooral op gericht vanuit gedeeld eigenaarschap te werken aan de warmtetransitie. We willen echt gaan samenwerken en de relatie tussen de gemeente en inwoners versterken. Zo willen we met elkaar invulling geven aan de (buurtgerichte) participatie en communicatie.