Taken en rollen

Gemeente Leiderdorp

Wij willen het proces, totdat we aardgasvrij zijn, voor iedereen zo voorspelbaar mogelijk maken. Dat betekent dat we vanaf de start (nu), tot de schop de grond in gaat, met inwoners in gesprek gaan en blijven.

Wij zien voor onszelf twee rollen in deze opgave: een regierol en een faciliterende rol. Wij nemen de regie in het tot stand brengen van de Transitievisie Warmte en de stappen erna. Dat is onze verantwoordelijkheid en die handschoen pakken we ook graag op. Daarnaast zullen we inwoners ondersteunen en faciliteren bij hun stappen op weg naar een aardgasvrije samenleving.

In onze communicatie zorgen we ervoor dat de informatie die mensen nodig hebben om goed mee te kunnen doen, begrijpelijk, beschikbaar en makkelijk te vinden is.

Participatiegroep

Met een publieke oproep op de lokale (social) media hebben we mensen gevonden die het interessant vinden om met ons mee te denken over de Transitievisie Warmte. De groep mensen is over het algemeen wat ouder (50+), hoog opgeleid en heeft veel kennis van zaken. De Participatiegroep is daarmee (dus) geen vertegenwoordigende of representatieve groep. Met de groep werken we aan het verbreden van het bereik onder andere groepen mensen in Leiderdorp, denk aan jongeren en huurders. Zodat we, op het moment dat de uitvoeringsplannen gaan worden opgesteld, de nodige contacten in de wijken hebben. Om die reden zijn inmiddels ook het jongerenwerk van Incluzio en Rijnhart Wonen (en via Rijnhart Wonen: de huurdersvereniging De Huurderij) bij de Participatiegroep aangesloten.

De Participatiegroep is in fase 1 vooral ons klankbord. Een aantal inwoners uit onze gemeente heeft meegelezen met de visie en inbreng geleverd op zowel de inhoud als het proces.

Andere mensen zijn aan de slag gegaan met onderwerpen als:

  • Representatie:Hoe maken we de warmtetransitie ‘van iedereen’? Hoe houden we oog voor de belangen van Leiderdorpers die niet in de Participatiegroep zitten?

  • Informatie: Wat kunnen we doen om de informatie begrijpelijk te maken voor iedereen? Hoe halen we wensen, eisen, zorgen en vragen op bij Leiderdorpers?

  • Participatie:Op welke manier willen Leiderdorpers betrokken worden bij deze opgave? En welke stappen en acties zijn daar dan voor nodig?

  • Zorgvuldig proces:Hoe zorgen we ervoor dat het proces zo zorgvuldig mogelijk verloopt? Hoe voorkomen we dat Leiderdorpers het gevoel hebben dat die warmtetransitie hen overvalt? Hoe kunnen we anticiperen mogelijk maken?

  • Samenwerking: Welke afspraken willen we met elkaar vastleggen over het vervolg. Denk aan wat we doen met de inbreng van inwoners in het proces, en hoe de gemeente initiatieven het best kan faciliteren.