Wat doen we in de gemeente Leiderdorp al?

We beginnen niet vanaf nul. De gemeente Leiderdorp is al langer aan de slag met de thema's warmte, energie en duurzaamheid in het algemeen. Zo heeft Leiderdorp sinds 2017 een duurzaamheidsagenda. In deze agenda staat de bredere duurzaamheidsambitie vastgesteld: Volledig CO2-neutraal in 2050. Verder bevat de agenda een thematische aanpak voor energie, mobiliteit, afval en klimaat.

Op het thema energie wordt ingezet op energiebesparing en zijn er energiecoaches en energieambassadeurs ingeschakeld om inwoners van de gemeente Leiderdorp te helpen naar een lagere energierekening en een duurzaam huis. Verder kent de gemeente ook een zonnecooperatie (Zon op Leiderdorp) en is er een 'Goed Leiderdorp' campagne uitgevoerd. GOED is een campagne waarin de gemeente de inwoners van Leiderdorp wil inspireren om grondstoffen beter te scheiden. 

Binnen het thema warmte, worden in de omgeving van Holland Rijnland meerdere verkenningen uitgevoerd naar regionale warmtenetten. Op deze manieren kijken we vanuit een bredere scope naar mogelijke oplossingen in Leiderdorp en bouwen we voort op de ervaring die er binnen de gemeente is met stadswarmte. Het huidige warmtenet loopt door een groot deel van de gemeente en zorgt zodoende voor 6% van onze huishoudens al een duurzaam verwarmd huis. Daarnaast zijn ook de laatste drie nieuwbouwprojecten in Leiderdorp (Woontoren ROC, Driemasten en Brittenstein) aangesloten op het bestaande warmtenet in Leiderdorp (zie ook de WAT-Kaart).

Deze Transitievisie Warmte is dan ook onderdeel van een grotere ambitie voor een CO2-neutraal Leiderdorp. Een ambitie waar ook de gemeente als organisatie zelf aan zal committeren door haar eigen vastgoed, zoals bijvoorbeeld het zwembad, duurzaam te verwarmen. Zie hiervoor ook de subkop 'Elizabethhof+' onder Strategie.