Hoe we er nu voor staan

Onze gemeente heeft ongeveer 27.000 inwoners. Zij wonen in ruim 12.000 woningen. In onze woningen is aardgas momenteel, net als in heel Nederland, nog steeds de voornaamste bron voor verwarming, koken en warm water.

In de gemeente Leiderdorp is de totale warmtevraag meer dan 800 TeraJoule (TJ).  Daarvan komt het totale gasgebruik van woningen uit op ongeveer 580 TJ. Het overige gasverbruik is afkomstig van bedrijven en instellingen. Deze cijfers zijn zichtbaar in de ‘klimaatmonitor’ van de Rijksoverheid en ook in het door de gemeente opgezette dashboard.

Het totaal energiebruik van woningen in Leiderdorp (dashboard gemeente)
Het gemiddeld gasgebruik van woningen in Leiderdorp (dashboard gemeente)
De warmtevraag van elke buurt (op niveau van de CBS-wijken) in Leiderdorp

Van de woningen in Leiderdorp is 90% gebouwd voor het jaar 2000. Ruim 64% van de totale woningvoorraad is een koopwoning en 36% wordt verhuurd. Van de huurwoningen wordt 70% verhuurd in de sociale sector. Het grootste deel van deze sociale huurwoningen wordt verhuurd door woningcorporatie Rijnhart Wonen. 0,2% van de woningen in de gemeente zijn gasloos. Die inwoners verwarmen hun woning volledig elektrisch (all-electric). Daarnaast is 6% van de woningen in Leiderdorp al aangesloten op een warmtenet vanuit Leiden.

Eerste blik op collectieve en individuele oplossingsrichtingen

Naast de algemene gegevens van CBS over de gemeente en buurten hebben we een verdiepingsslag gemaakt naar de gebouwen in Leiderdorp. Deze hebben allerhande eigenschappen die relevant zijn voor de warmtetransitie en zo kunnen we ook naar de relatie tussen gebouwen kijken.

In onderstaande kaart staat de warmtevraag per gebouw en welke clusters dit vormt. Hier vallen als eerste de rood omlijnde warmteclusters op. Afhankelijk van de intensiteit (geel tot diep oranje) is er een hogere warmtevraagdichtheid. Of anders gezegd, er is meer vraag naar (duurzame) warmte per vierkante meter. Mensen wonen dichter bij elkaar en daardoor zijn collectieve warmteoplossingen eerder mogelijk dan wanneer de onderlinge afstand erg groot is.

De warmtevraag voor Leiderdorp met daarop de warmteclusters en de bouwjaren

In Leiderdorp valt op dat een groot deel van de gemeente met elkaar één warmtecluster vormt. Het tweede en kleiner cluster - gescheiden door de A4 - bestaat uit de wijken Oranjewijk en Doeskwartier. Een derde en opvallende warmtecluster vormt de Leyhof, wat omringd is door water.

Daarnaast zijn er nog wat zeer lokale clusters, waarbinnen het evengoed de moeite waard kan zijn om te verkennen om met de buren/ buurtgenoten (particulieren en/of bedrijven) samen op te trekken. Denk daarbij aan de wijk Holtlant naast het Alrijne ziekenhuis, of de woningen aan het Partimoniumpark.

Buiten deze warmteclusters - de gebouwen in het licht blauw opschijnende gebied - zijn individuele warmteoplossingen het meest voor de hand liggend. Dus warmtepompen, hernieuwbaar gas of hybride oplossingen.

Op de pagina's onder WAT-kaart en Strategie kunt u meer lezen over de kansen en mogelijkheden voor zowel de collectieve als individuele warmteoplossingen.